Mistero Buffo

Wie in Mistero Buffo naar "het verhaal" zoekt, komt stellig bedrogen uit. Het stuk heeft geen klassiek verhaal. Het is een aaneenrijging, een collage van taferelen die zich afspelen op verschillende plaatsen en op verschillende momenten in de loop van de geschiedenis en die o.m. afkomstig zijn uit het passieverhaal van Christus of gegrepen werden uit het alledaagse leven van vooral de werkende man of vrouw.
Mistero Buffo is in de eerste plaats een aanklacht en een boodschap. Centraal thema is de onderdrukking van de arbeider, de kleine man, die altijd en overal het slachtoffer was van de heersende elite: de landeigenaars en de kasteelheren, de rijken, de Kerk, de notabelen, de met status gesierde intellectuelen.
Niet toevallig zijn meerdere taferelen gegrepen uit het passieverhaal van Jezus. Precies Jezus kwam en was er voor de "goeden van hart", had, net als Fo, een boodschap voor de onderdrukten, de noodlijdenden. Die boodschap kostte hem trouwens zijn leven! Het levensverhaal van Jezus en de ideologische en commerciële uitbuiting ervan zoals die in de loop der tijden hebben plaatsgevonden, vormen om die reden dan ook een ideale kapstok om Mistero Buffo aan op te hangen.
Met zijn aanklacht op maatschappelijke onderdrukking en uitbuiting is en blijft Mistero Buffo brandend actueel! Ook in ons land is en blijft onderdrukking, zij het in meer verfijnde gedaantes, aanwezig! Kinderen zijn slachtoffer van door geld en perversiteit gedreven volwassenen. Het gerecht blijkt doorweven van macht en eigenbelang ten koste van wie er hulp of begrip zoekt. Alom duiken corruptie en schandalen in politieke en economische middens op.
Elders in de wereld is de onderdrukking duidelijker en prangender: oorlogen woeden, mensen werken aan hongerlonen, kinderen hebben gebrek aan onderwijs of komen terecht in de prostitutie.
U ziet het: de aanklacht blijft geldig! Maar Mistero Buffo zegt ook meer! De stokken kunnen ook instrumenten worden voor het afwerpen van het juk. Ze nodigen uit de ellende te verdrijven en de geschiedenis te herschrijven.
Door net nu Mistero Buffo te spelen, wil onze toneelvereniging W&V benadrukken dat wij niet mogen laten begaan, dat wat rondom ons gebeurt door ons ook wordt gemaakt en dus veranderd kan worden.
Misschien hadden onze stokken en onze muziek de kadans kunnen aangeven tijdens een uiting van collectief streven naar meer rechtvaardigheid: de schrijnende doch onstuitbare Witte Mars?
Onze versie werd een vereenvoudigde, een kortere versie van die van de Internationale Nieuwe Scène. Dit sluit echter niet uit dat de productie grensverleggend is voor onze toneelvereniging. Meer dan 60 acteurs en actrices op de planken en talloze medewerkers achter de schermen is op zich al uniek in de geschiedenis van onze koninklijke toneelvereniging. Bovendien plaatsen verschillende acteurs een mijlpaal in hun toneelcarrière. Wilskracht & Vreugd brengt met het unieke samenspel van tekstscènes, zang en dans theater in de volle betekenis van het woord.

muzikanten: Wouter Mignon, Ingrid Van Cauwenberghe, Goedele Demecheleer, Erika Malschaert, Roland Sergeant

zang: Michel Bauwens, Paul Bauwens, Ingeborg Buggenhoudt, Lutgarde Cammaert, Eline Coenegrachts, Lieve Colpaert, David Cools, Filip Cools, Hugo Cools, Sofie Cools, Isabelle De Clercq, Jean Luc Deherder, Johan De Jonghe, Liesbeth Demecht, Nicole Devacht, Evelyne Devisscher, Willy Devisscher, Sonia Durant, Stephanie Goedvriend, Ellen Hemeryckx, Francine Kiebooms, Ingrid Lievens, Viviane Lissens, Georgette Meganck, Chris Mertens, Dirk Mertens, Mattias Mertens, Nadine Moeremans, Katoke Platteau, Leen Simaeys, Tom Thienpont, Marc Tresignie, Rozemarijn Tresignie, Pierre Van den broeck, Martine Vanderplasschen, Benjamin Vanderroost,Marijke Van Holen, Ludo Van Paepegem

tekstscènes :
1ste soldaat: André Demecheleer
2de soldaat: Jozef Claus
gekke vrouw: Gwen Vandendaele
Maria: Christien De Taeye
jongleur: Willy Bauwens
1ste kaartspeler: Georges Cardoen
2de kaartspeler: André Bosmans
3de kaartspeler: Georges Mertens
waardin: Ann De Clercq
dood: Christine De Taeye
blinde: André Demecheleer
lamme: René Felix
Melia: Claudine Jaumol
Anna: Denise Leirens
Magdalena: Veerle Demecheleer
Veronica: Sonia Van Liefferinge
1ste kruisiger: William Van Eesbeek
2de kruisiger: Geert Verschueren
3de kruisiger: Erwin De Keyser
4de kruisiger: Jan Bois d'Enghien
5de kruisiger: Dirk Andries
Jezus: Peter De Bilde
Gabriêl: Ann De clercq

Data: 
vrijdag, 4 april, 1997
zaterdag, 5 april, 1997
zondag, 6 april, 1997
woensdag, 9 april, 1997
vrijdag, 11 april, 1997
zaterdag, 12 april, 1997
zondag, 13 april, 1997
Regisseur: 
William Cools
Schrijver: 
Dario Fo