De Rekening van het Kind

In dit stuk behandelt Walter Van Den Broeck, die kan beschouwd worden als één onzer bekendste Vlaamse toneelschrijvers, bepaalde aspecten van sommige scheef gegroeide toestanden in het middelbaar onderwijs, of althans in sommige inrichtingen van dat onderwijs.
Gedurende een heel schooljaar volgt hij de perikelen van de directie, de slakkengang en het gemis aan persoonlijkheid van de meeste leraren, het gemanipuleer met de ziel van het kind als een nummer min of meer en tenslotte de botsing tussen het machtsmisbruik van de directeur en het ietwat naïef idealisme van een jonge leerkracht.
Het is wellicht de eerste maal dat een probleem uit het onderwijs op dergelijke wijze in onze toneelliteratuur wordt behandeld. Op het eerste gezicht zou men denken dat het hele gebeuren op een rauw realistische wijze flink in de verf is gezet, maar wanneer men het stuk met enige aandacht volgt bemerkt men gauw dat het grondthema overvloeit van tederheid en begrip, niet slechts voor de rekening van het kind, doch eveneens en evenzeer voor de rekening van de hulpeloze leraar met zijn zoveel goede bedoelingen.
Van een uiterst klein onderwerp heeft Walter Van Den Broeck een aangrijpend drama gemaakt.

Rolverdeling :

Cyriel Van Wezenmael, directeur middelbare school: André Demecheleer
Inspecteur middelbare school: Gilbert Pletinckx
Louise Van Menen, directrice P.M.S.-centrum: Simone Weverbergh
Willy Taelman, leraar Nederlands: Jozef Claus
Norbert Geeraerts, leraar L.O. en Moraal: Johan Cardoen
Rik Seifers, leraar Wiskunde-Aardrijkskunde: Michel Bauwens
Mon Kornijns, leraar Wetenschappen: Gustaaf Depelseneer
Staf De Vlaeminck, leraar Frans-Engels,Geschiedenis: Willy Bauwens
Laurette De Kock, lerares Huishoudkunde: Christine De Taeye
Francine Valgaeren, lerares Snit en Naad: Claudia Faute
Andrea Van Dijck, lerares Plastische Opvoeding: Christiane Bauwens
Hilda Romeins, lerares Godsdienst: Georgette Meganck
Valère, conciërge: Willy Devisscher
Mevrouw Vleugels,moeder van een leerling: Sonia Durant
Eddy Aert, leerling vijfde middelbaar: Paul Bauwens
Jenny Geypen, leerling vijfde middelbaar: Danny Peeremans
leerlingen: Veerle Demecheleer, Steven Paindavin, Goedele Demecheleer, Werner Depelseneer, Patrick Depelseneer, Hilde Demecheleer

Data: 
zaterdag, 11 februari, 1984
zaterdag, 18 februari, 1984
zondag, 19 februari, 1984
Regisseur: 
Georges Mertens
Schrijver: 
Walter Van den Broeck